Decyzja Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A. dotycząca kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku

11 września br. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WIT.6082.4.2017.66 określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku dla Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

Kluczowym elementem decyzji są:

  1. Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej, 
  2. Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku. 

Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. 

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Klaudia Kieliszczyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Hupało
Data publikacji: 18.09.2018 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 11:21