Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
24.01.2020 11:20 Tomasz Hupało modyfikacja Dokument: Decyzja Prezesa UKE dla INEA S.A. dotycząca kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku
Kategoria: Dostęp do infrastruktury
18.09.2018 14:45 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Decyzja Prezesa UKE dla INEA S.A. dotycząca kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku
Kategoria: Dostęp do infrastruktury