Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla GIGA KOMPUTER

16 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WIT.6174.1.2017.49 ustalającą warunki dostępu dla Ilony Skupień prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą GIGA KOMPUTER Ilona Skupień do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. w postaci słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia zlokalizowanych w gminach Tczów, Lipsko i Zwoleń oraz w Pionkach.

Decyzja określa warunki, na podstawie których operator jest uprawniony do:

  1. wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach elektroenergetycznych poprzez podwieszenie światłowodowych kabli telekomunikacyjnych z osprzętem towarzyszącym (m.in. uchwyty mocujące, mufy nasłupowe, stelaże zapasu kabla) pod linią elektroenergetyczną napowietrzną niskiego napięcia,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii infrastruktury telekomunikacyjnej podwieszonej na słupach elektroenergetycznych.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych. Proponowane w nim rozwiązania w istotny sposób przyczynią się do zapewnienia szybkiej i szerokiej sieci łączności elektronicznej w szczególności na obszarach, gdzie taka sieć jest niedostępna lub gdzie budowa nowej infrastruktury technicznej może być nieopłacalna.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 28.05.2018 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2018 12:05