Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla ATM S.A. dotycząca dostepu do kanalizacji T-Mobile

2 września 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WIT.6174.8.2018.32 odmawiającą ustalenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej T-Mobile Polska S.A., w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, znajdujących się w budynku Data Center T-Mobile Polska S.A. przy ul. Jana Pawła II 66 w Piasecznie, położonym na terenie Logicor Piaseczno.
Decyzja zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej.
T-Mobile Polska S.A. z uwagi na brak wolnych zasobów, które mogłyby podlegać udostępnieniu na rzecz ATM S.A.
Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, Prezes UKE nie publikuje załącznika nr 1 do decyzji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 16.09.2019 10:40