Decyzja Prezesa UKE dla ATM S.A. dotycząca dostępu do kabli T-Mobile

2 września 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WIT.6080.1.2018.37 odmawiającą ustalenia warunków dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A., w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynku, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 Pt, znajdującej się w budynku Data Center T-Mobile Polska S.A. przy ul. Jana Pawła II 66 w Piasecznie, położonym na terenie Logicor Piaseczno.
Decyzja zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. z uwagi na brak wolnych zasobów, które mogłyby podlegać udostępnieniu na rzecz ATM S.A.
Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, Prezes UKE nie publikuje załącznika nr 1 do decyzji.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 16.09.19 11:00
Aktualizacja informacji: 29.11.19 11:05