Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Dostęp do infrastruktury

 • Decyzja Prezesa UKE dla Czarnet sp. z o.o.

  21 marca 2024

  W dniu 20 lutego 2024 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.31.2022.49 określającą warunki zapewnienia dostępu dla Czarnet sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (słupów oświetleniowych) Tauron Nowe Technologie S.A.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.

  22 stycznia 2024

  W dniu 7 listopada 2023 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WPS.6080.1.2022.60 określającą warunki zapewnienia dostępu dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (kanalizacji kablowej) Gminy Brańsk, której operatorem infrastruktury jest GVT sp. z o.o.

 • Decyzja Prezesa UKE DR.WIT.6174.34.2022.52

  19 stycznia 2024

  15 grudnia 2023 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.34.2022.52 w sprawie zmiany umowy o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej, regulującej zasady korzystania ze stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S. A. infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia...

 • Decyzja Prezesa UKE DR.WIT.6174.30.2022.49

  19 stycznia 2024

  17 listopada 2023 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.30.2022.49 w sprawie zmiany umowy ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu Skynet sp. z o. o. do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S. A.

 • Decyzja Prezesa UKE DR.WIT.6174.28.2022.45

  17 stycznia 2024

  27 września 2023 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.28.2022.45 w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej Gminy Miasto Nowy Targ w postaci słupów oświetleniowych położonych w Nowym Targu przy ulicy Targowej i ulicy Przemysłowej, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

 • Decyzja Prezesa UKE DR.WIT.6174.20.2022.88

  17 stycznia 2024

  10 lipca 2023 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.20.2022.88 w sprawie zmiany umowy ramowej w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu dla Skynet sp. z o. o. do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych Stoen Operator sp. z o.o.