Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Regulacje dotyczące rynku 3a i 3b dla Orange Polska

W wyniku rosnącej pozycji operatorów alternatywnych na niektórych obszarach, Prezes UKE wydał 22 października 2019 r. decyzje i postanowienie dotyczące rynku 3a i 3b.

Wyłączone spod regulacji zostały te obszary, na których Orange Polska nie jest już operatorem o znaczącej pozycji rynkowej. Na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a) Prezes UKE zidentyfikował 51 takich obszarów gminnych, zaś na hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b) 151 obszarów.

Efektem przeprowadzonej regulacji jest zniesienie obowiązków na obszarach konkurencyjnych oraz zapewnienie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu operatorom alternatywnym, tam gdzie pozycja Orange Polska jest nadal znacząca.

Decyzje wpisują się w Strategię Prezesa UKE na lata 2017–2021, zgodnie z którą analizy rynkowe powinny uwzględniać lokalne podejście.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 28.10.2019 10:55