Decyzje Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

26 września 2018 r. Prezes UKE, wydał decyzje deregulujące detaliczne rynki dostępu do telefonii stacjonarnej oraz hurtowy rynek rozpoczynania połączeń w sieciach stacjonarnych.

Deregulacja tych rynków wynika z ich schyłkowego charakteru, co jest konsekwencją występującej stałej i niezmiennej tendencji spadkowej pod względem liczby abonentów, wysokości przychodów oraz liczby usług regulowanych.

Terminy uchylenia obowiązków dla rynków detalicznych zostały określone na dzień doręczenia decyzji Orange Polska S.A. (OPL). Natomiast w przypadku hurtowego rynku rozpoczynania połączeń jest to okres 2 lat od dnia doręczenia decyzji OPL, ze względu na potrzebę zapewnienia płynnej zmiany warunków biznesowych operatorów alternatywnych korzystających z usług regulowanych oraz ochronę konsumentów, będących ich użytkownikami. 

Decyzje deregulacyjne zostały również w pełni zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz Prezesa UOKiK.

Treść decyzji znajduje się załączonych plikach.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.10.2018 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 14:45