Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzje Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

26 września 2018 r. Prezes UKE, wydał decyzje deregulujące detaliczne rynki dostępu do telefonii stacjonarnej oraz hurtowy rynek rozpoczynania połączeń w sieciach stacjonarnych.

Deregulacja tych rynków wynika z ich schyłkowego charakteru, co jest konsekwencją występującej stałej i niezmiennej tendencji spadkowej pod względem liczby abonentów, wysokości przychodów oraz liczby usług regulowanych.

Terminy uchylenia obowiązków dla rynków detalicznych zostały określone na dzień doręczenia decyzji Orange Polska S.A. (OPL). Natomiast w przypadku hurtowego rynku rozpoczynania połączeń jest to okres 2 lat od dnia doręczenia decyzji OPL, ze względu na potrzebę zapewnienia płynnej zmiany warunków biznesowych operatorów alternatywnych korzystających z usług regulowanych oraz ochronę konsumentów, będących ich użytkownikami. 

Decyzje deregulacyjne zostały również w pełni zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz Prezesa UOKiK.

Treść decyzji znajduje się załączonych plikach.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.10.2018 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 14:45