Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla gminy Środa Wielkopolska

18 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę Środa Wielkopolska  (dalej „Gmina”) usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 3 hotspotów oraz 30 gospodarstwom domowym i w 15 jednostkach organizacyjnych jej podległych w zakresie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska” a także określającą zakres i warunki świadczenia tych usług.

Zgodnie z decyzją w zakresie hotspotów:

  1. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 1 Mbit/s,
  2. łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, z przerwą między sesjami nie krótszą niż 15 minut,
  3. hotspoty, pracują w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 5 Ghz.

W zakresie realizacji przez Gminę ww. projektu, decyzją ustalono:

  1. obszar, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat, obejmujący teren Gminy,
  2. warunki świadczenia usługi, które są zgodne z warunkami ww. projektu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 27.12.2017 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 13:40