Decyzja Prezesa UKE dla Gminy Czudec

16  października 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę Czudec usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

Usługa będzie świadczona przez gminę Czudec za pomocą 36 hotspotów, które swoim zasięgiem obejmą miejsca publiczne na jej terenie oraz potencjalnie około 64% jej mieszkańców w miejscu ich zamieszkania, w lokalizacjach wskazanych w załączniku do decyzji.

Zgodnie z decyzją:

  1. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 512 kbit/s,
  2. łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut,
  3. miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych) będzie wynosił 1 GB dla
    a)urządzenia końcowego lub
    b)użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany,
  4. hotspoty, pracują w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 2,4 oraz 5 GHz.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 23.10.17 09:45
Aktualizacja informacji: 30.07.18 13:39