Decyzja Prezesa UKE dla gminy Brańsk

18 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę wiejską Brańsk  (dalej „Gmina”) usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 50 hotspotów a także określającą zakres i warunki świadczenia tej usługi.

Zgodnie z decyzją:

  1. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 1 Mbit/s,
  2. łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, z przerwą między sesjami nie krótszą niż 15 minut,
  3. hotspoty, pracują w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 2,4 Ghz.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Przemysław Poznański
Publikujący: Przemysław Poznański
Publikacja informacji: 27.12.17 13:20
Aktualizacja informacji: 30.07.18 13:40