Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana cennika usług powszechnych w obrocie zagranicznym

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpatrzył pozytywnie złożone 30 czerwca 2020 r. przez Pocztę Polską propozycje zmian cennika usług powszechnych w obrocie zagranicznym.

Projekt zmian został poddany analizie pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo pocztowe. Stanowią one, że usługi powszechne muszą być świadczone po przystępnych cenach, a ustalanie wysokości opłat musi odbywać się w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty ich świadczenia.

Przeprowadzona analiza nie dała podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec całości albo części projektu zmian cennika. Zmiany mogą zatem wejść w życie w planowanym przez Pocztę Polską terminie od 1 września 2020 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą przesyłek listowych w obrocie zagranicznym. 

Polegają na ujednoliceniu cennika poprzez likwidację strumienia ekonomicznego w przesyłkach nierejestrowanych i worku M oraz dotyczą opłat za przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe do 50 g, polecone priorytetowe i z zadeklarowaną wartością priorytetowe w trzech pierwszych przedziałach wagowych w poszczególnych strefach (A,B,C,D).

Podjęcie tej decyzji było konieczne ze względu na spadający wolumen tradycyjnej korespondencji. Rozpowszechnienie się elektronicznych kanałów komunikacji (e-doręczenia) w znacznym stopniu ograniczyło korespondencję papierową. Zmiany te przyspieszyły w roku 2020 z uwagi na pandemię wywołaną wirusem COVID-19.

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.08.2020 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2020 13:30