Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, informuje o zmianach do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Wprowadzane zmiany nie dotyczą opłat za przesyłki. Zmiany mają charakter obiektywny i wynikają wyłącznie ze zmian wprowadzonych w dokumentach Światowego Związku Pocztowego (w artykułach VI i VII Protokołu końcowego do Światowej Konwencji Pocztowej  - Stambuł 2016 oraz w artykule XVIII ustęp 1 Protokołu końcowego do Regulaminu Konwencji), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.03.2018 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2018 10:05