Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Cenniki usług powszechnych

 • Zmiana cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

  29 marca 2018

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, informuje o zmianach do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

 • Zmiana cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

  22 lutego 2016

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.), ogłasza zmiany do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2016 r.

 • Zmiana cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

  02 kwietnia 2014

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), ogłasza zmianę do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, która wejdzie w życie z dniem 7 kwietnia 2014 r.

 • Zmiany cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

  17 stycznia 2014

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), ogłasza zmiany do obowiązującego cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wejdą w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

 • Zmiana cennika usług powszechnych Poczta Polska S.A.

  23 grudnia 2013

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 59 ustawy Prawo pocztowe, ogłasza zmiany do obowiązującego cennika pocztowych usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 • Cennik usług powszechnych Poczta Polska S.A.

  06 maja 2013

  Poczta Polska S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym obowiązujący z dniem 1 maja 2013 roku.