Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana cennika usług powszechnych w obrocie krajowym 

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Projekt zmian przedłożony przez Pocztę Polską 28 października 2021 r. został poddany analizie pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo Pocztowe. Stanowią one, że usługi powszechne muszą być świadczone po przystępnych cenach, a ustalanie wysokości opłat musi odbywać się w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty ich świadczenia. Przeprowadzona analiza nie dała podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec całości albo części projektu zmian cennika. 

Wprowadzone zmiany dotyczą podniesienia opłat za przesyłki listowe w obrocie krajowym oraz potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. Podjęcie tej decyzji było konieczne ze względu na postępujące zmiany na rynku pocztowym, w tym w szczególności spadający wolumen tradycyjnej korespondencji. Rozpowszechnienie się elektronicznych kanałów komunikacji (e-doręczenia) w znacznym stopniu ograniczyło korespondencję papierową.

Zmiany te przyspieszyły w roku 2020 z uwagi na pandemię wywołaną wirusem COVID-19.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.02.2022 08:55
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2022 09:00