Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja o możliwości zakłóceń w pracy niektórych odbiorników GPS

Informujemy, że 6 kwietnia 2019 roku, lub później, mogą wystąpić zakłócenia w pracy niektórych urządzeń korzystających z odbiorników GPS. Zakłócenia te związane są z tzw. zdarzeniem  „GPS Week Number Rollover”, czyli przepełnieniem i wyzerowaniem licznika tygodnia w odbiorniku. Potencjalny problem dotyczy wykorzystywania w każdym komunikacie czasu GPS 10-bitowego pola do zakodowania numeru tygodnia. Binarne 10-bitowe słowo może reprezentować maksymalnie 1024 tygodnie, co stanowi około 19,7 roku. Każdy okres 19,7 roku określany jest w kategoriach GPS jako „epoka".  Na końcu każdej epoki system resetuje licznik tygodnia do zera i zaczyna ponownie odliczać – rozpoczynając nową epokę. Pierwsza epoka rozpoczęła się wraz z uruchomieniem GPS w dniu 6 stycznia 1980 roku i dobiegła końca 21 sierpnia 1999 roku. Obecnie zbliżamy się do końca drugiej epoki, która przypada 6 kwietnia 2019 r.

Co może się stać:

Zdarzenie „GPS Week Number Rollover” może doprowadzić do wadliwego działania odbiorników GPS, które nie są zaprogramowane, aby poradzić sobie z resetowaniem numeru tygodnia, zarówno w zakresie pozycjonowania, jak i określania czasu rzeczywistego. Podatnością mogą być objęte urządzenia wyprodukowane przed 2010 rokiem oraz opracowane niezgodnie zgodnie ze specyfikacją interfejsu ICD-GPS- 200.

Co można zrobić:

Przedsięwzięcia niezbędne do zmniejszenia skutków odziaływania powstałego ryzyka albo jego wyeliminowania przedstawiono w opublikowanym przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych dokumencie pn.:  MEMORANDUM FOR U.S. OWNERS AND OPERATORS USING GPS TO OBTAIN UTC TIME, który można pobrać z niniejszej strony. W szczególności zaleca się przedsięwzięcie minimalnych środków zaradczych tj.:

1. Ustalenie zależności pomiędzy aplikacją/systemem a odbiornikiem GPS.

2. Nawiązanie kontaktu z producentami urządzeń odbiorczych w celu potwierdzenia ich odporności na ten problem, a także:

1) ewentualne wykonanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania urządzenia i oprogramowania aplikacyjnego,

2) ustalenie procedur awaryjnych na okoliczność braku możliwości zapobiegania konsekwencjom tego zdarzenia.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Robert Szostak
Data publikacji: 06.03.2019 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2019 14:31