Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.68.2021

Zapytanie ofertowe na migrację posiadanych licencji z Jira Software - sprawa numer BA.WZP.26.5.68.2021

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 4 Zapytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tomasik
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 07.12.2021 14:40