Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.7.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.7.2023 na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych przyporządkowanych do punktów adresowych.

Źródło finansowania:

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie projektu nr POPC.04.01.01-00-0073/22. „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Uwaga! W dniu 26.05.2023 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania. 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do 31.05.2023 r. do końca dnia na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2023 r. o godz. 10:00.

 

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 20.06.2023 r. zamieścił Informację o wyniku postępowania. 

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 22.05.2023 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2023 14:07