Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.6.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.6.2023 na zakup certyfikatów kwalifikowanych wraz z czytnikami kart kryptograficznych oraz usługą weryfikacji tożsamości. 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

UWAGA!!! Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców niezwłocznie.

 

UWAGA!!! Zamawiajacy w dniu 17.04.2023 r. zamieścił plik pn. Odpowiedzi na pytania i zmiana treści ZO.

UWAGA!!! Zamawiajacy w dniu 19.04.2023 r. zamieścił plik pn. Odpowiedzi na pytania i zmiana treści ZO.

UWAGA!!! Zamawiajacy w dniu 21.04.2023 r. zamieścił plik pn. BA.WZP.26.4.6.2023_Informacja o wyniku postępowania.


 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 06.04.2023 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2023 13:24