Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.20.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.20.2023 - na przewóz Pracowników DK oraz DT do pracy i z pracy w CSKER i CLBT w miejscowości Borucza w terminie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 Zaytania ofertowego.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 04 października 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 października 2023 r. o godz. 10:30.

UWAGA!!! W dniu 04.10.2023 r. Zamawiajacy zamieścił Informację o wyniku postępowania

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Emil Wydra, Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 27.09.2023 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2023 16:43