Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.12.2024

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.12.2024 na zakup wraz z dostawą akcesoriów teleinformatycznych.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 10:30.

 

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 20 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 10:30.

 

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 10:30.

 

UWAGA! Zamawiający w dniu 24.06.2024 r. zamieścił dokument o nazwie Informacja o wyniku postępowania.

UWAGA! Zamawiający w dniu 21.06.2024 r. zamieścił dokument o nazwie Odpowiedzi na pytania do ZO BA.WZP.26.4.12.2024

UWAGA! Zamawiający w dniu 19.06.2024 r. zamieścił dokument o nazwie Zmiana treści ZO BA.WZP.26.4.12.2024

UWAGA! Zamawiający w dniu 18.06.2024 r. zamieścił dokument o nazwie Odpowiedzi na pytania do ZO BA.WZP.26.4.12.2024

UWAGA! Zamawiający w dniu 17.06.2024 r. zamieścił dokument o nazwie Zmiana treści ZO BA.WZP.26.4.12.2024

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: A. Bielecki, M. Maskiewicz
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 07.06.2024 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2024 15:02