Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.12.2023

Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.4.12.2023 pn. Zaprojektowanie i wykonanie systemu telewizji dozorowej (CCTV) w obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, 05-282 Strachówka, pow. Wołomin, woj. mazowieckie.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godz. 10:30.

 

UWAGA!!! W dniu 23.08.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. "Odpowiedzi na pytania do ZO (BA.WZP.26.4.12.2023).pdf"

UWAGA!!! W dniu 06.09.2023 r. Zamwiający zamieścił plik pn. "Informacja o unieważnieniu postępowania"

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: T. Filipczak, D. Pniewski
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 21.08.2023 06:30
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2023 15:05