Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.3.2024

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.3.2024 na Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych i zagranicznych na terenie UE oraz do Wielkiej Brytanii.

UWAGA!!! W dniu 01.03.2024 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedzi na pytania, Załącznik nr 3 do ZO BA.WZP.26.3.3.2024_Projekt umowy PO ZMIANIE oraz Zmianę treści ZO nr BA.WZP.26.3.3.2024.

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 05 marca 2024 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 marca 2024 r. o godz. 12:30.

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 06 marca 2024 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 marca 2024 r. o godz. 12:30.

UWAGA!!! W dniu 07.03.2024 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyniku postępowania. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 27.02.2024 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2024 14:59