Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.29.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.29.2023 na Organizację szkolenia stacjonarnego „Współczesna szerokopasmowa sieć telekomunikacyjna” wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej. 

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków i w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00- 0061/22 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2022r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 06 listopada 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 listopada 2023 r. o godz. 10:30.

 

UWAGA! W dniu 07.11.2023 r. Zamawiający zamieścił Informację o unieważnieniu postępowania. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 25.10.2023 16:30
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2023 12:57