Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.27.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.27.2023 na zakup licencji dla 200 użytkowników oprogramowania FortiTokenMobile do uwierzytelniania dwuskładnikowego urządzeń mobilnych.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 03 listopada 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2023 r. o godz. 10:30.

 

UWAGA! W dniu 06.11.2023 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyniku postępowania. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 25.10.2023 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2023 10:12