Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.20.2023

Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.3.20.2023 na rozbudowę sali konferencyjnej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Giełdowej 7/9.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 02 października 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 października 2023 r. o godz. 10:30.

 

UWAGA!!! W dniu 28.09.2023 r. Zamawiajacy zamieścił odpowiedź na pytanie

UWAGA!!! W dniu 03.10.2023 r. Zamawiajacy zamieścił Informacje o wyniku postępowania

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 25.09.2023 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2023 11:15