Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.16.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.16.2023 na zapewnienie Zamawiającemu usługi wsparcia dla 2 sztuk urządzeń HSM SafeNet ProtectServer External 2.

 

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2023 r. o godz. 10:30.

UWAGA!!! W dniu 11 sierpnia 2023 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyniku postępowania. 

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Biegaj, Paweł Pieniak
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 04.08.2023 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2023 09:40