Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.15.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.15.2023 na zapewnienie Zamawiającemu usługi wsparcia dla 2 sztuk urządzeń HSM SafeNet ProtectServer External 2.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 14 lipca 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2023 r. o godz. 10:30.

UWAGA!!! W dniu 17.07.2023 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyniku postępowania.

UWAGA!!! W dniu 19.07.2023 r. Zamawiający zamieścił Informację o unieważnieniu postępowania. 

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 07.07.2023 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2023 16:00