Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.10.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.10.2023 na wsparcie eksperckie w postaci 90 godzin konsultacji w zakresie analizy i oceny metodologii kalkulacji kosztów oraz sposobu zasilania danymi Testu MS i rodzaju danych użytych przez OSD wybudowanych ze wsparciem POPC. 

Źródło finansowania:

Projekt nr POPC.04.01.01-00-0073/22 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 05.06.2023 r. zamieścił Informację o wyniku postępowania. 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do 30.05.2023 r. do końca dnia na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2023 r. o godz. 10:00.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 22.05.2023 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2023 13:52