Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.1.2024

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.1.2024 na Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ I „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023”, CZĘŚĆ II „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.”.

Źródło finansowania: Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027. W przypadku braku pozyskania tych środków, przedmiot zamówienia będzie finansowany z budżetu UKE.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 26 stycznia 2024 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2024 r. o godz. 12:30.

UWAGA!!! W dniu 23.01.2024 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania. 

UWAGA!!! W dniu 25.01.2024 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania cz.2.

UWAGA!!! W dniu 01.02.2024 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyniku postępowania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 19.01.2024 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2024 15:40