Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.71.2021

Zapytanie ofertowe na przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego w wariancie producenckim dla serwerów HPE Proliant DL360 Gen98SFF CTO Serwer będących w posiadaniu Zamawiającego- numer sprawy BA.WZP.26.5.71.2021

 

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8. Zapytania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Biegaj
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 22.12.2021 14:40