Zapotrzebowanie na hotspoty

Zgłoszone zapotrzebowanie na hotspoty na potrzeby Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 28.12.17 15:53
Aktualizacja informacji: 28.12.17 15:53

Lista lokalizacji Hotspotów

Lista lokalizacji hotspotów (punktów dostępu do sieci Internet) zainstalowanych w miejscach publicznych za pomocą, których jednostki samorządu terytorialnego świadczą usługi dostępu do Internetu.
Mapy hotspotów zostały opracowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jako graficzne zestawienie lokalizacji samorządowych hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych. Za ich pośrednictwem Jednostki Samorządu Terytorialnego świadczą swoim mieszkańcom - po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody od Prezesa UKE - usługę dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Przedmiotową zgodę Prezes UKE wyraża w odpowiednich decyzjach lub opiniach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 29.12.17 08:42
Aktualizacja informacji: 29.12.17 08:42