Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.37.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Badanie dostępności i użyteczności stron internetowych, mobilnych stron internetowych oraz aplikacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych" - numer sprawy: BA.WZP.26.5.37.2021.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie dnia 31 sierpnia 2021 do godz. 15:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8. Zapytania.

 UWAGA: Zamawiający informuję, że przedłuża termin składania ofert do dnia 7 września 2021 r. do godz. 15:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8. Zapytania.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Dydyszko
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 24.08.2021 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2021 09:01