Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.35.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest"Wydzielenie pożarowe XIII piętra Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17" - sprawa numer BA.WZP.26.5.35.2021

 

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 6 września 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 7. Zapytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach 

Zamawaijący informuje, że prowadzone postępowanie zostaje unieważnione, gdyż oferta została złożona po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. w dniu 06.09.2021 r. do godz. 12.00.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Komaryczko
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 24.08.2021 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 09:28