Zapytanie ofertowe - sprawa nr BP.26.2.2021.10

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup usług doradztwa specjalistycznego na rzecz UKE w przedmiocie związanym z analizą bezpieczeństwa teleinformatycznego i integracji systemów w związku z projektem „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II”.”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zapytaniu – sprawa numer: BP.26.2.2021.10

 

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 9:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8. Zapytania.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie pkt VI.14 Zapytania ofertowego unieważnił postępowanie w dniu 20 września 2021 r. .

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agata Miętek
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 23.08.2021 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021 14:37