Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.33.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest Digitalizacja umów międzyoperatorskich przekazywanych Prezesowi UKE i dostarczenie systemu umożliwiającego przetwarzanie danych, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zapytania – sprawa numer: BA.WZP.26.5.33.2021.1.

 

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8. Zapytania.

 Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na dzień 01.09.2021 r. do godz. 12.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach (nr 1, 2 i 3).

Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione, gdyż złożone oferty przewyższają wartość, jaką Zamawiajacy przeznaczył na realizację zamówienia.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 19.08.2021 16:50
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2021 14:26