Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.48.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "zakup przez Zamawiającego analizy substytucyjności usługi naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) względem innych form dostarczania treści telewizyjnych i wideo świadczonych na rzecz użytkowników końcowych/konsumentów za pomocą dostępnych technologii oraz urządzeń jak również korzystania z usług VoD, SVoD, TVoD, AVoD i treści wideo publikowanych w Internecie." - numer sprawy: BA.WZP.26.5.48.2021

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 11 października 2021 r. do godziny 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8. Zapytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 01.10.2021 15:10