Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.41.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wsparcie techniczne producenta oprogramowania FME, posiadanego przez Zamawiającego oraz dostarczenie 3 licencji oprogramowania FME Professional Edition Floating zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zapytaniu- Nr sprawy BA.WZP.26.5.41.2021

Przedmiot zamówienia zostanie częściowo sfinansowany ze środków przewidzianych w  budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0051/20.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 16.09.2021 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. V. Zapytania.

UWAGA: Zamawiający informuje, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: Globema Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 22 , 02-661 Warszawa. Cena oferty za realizację zamówienia wynosi 71 517,45 zł netto/ 87 966,46 zł brutto.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Gładki, Grzegorz Wróbel
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 09.09.2021 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2021 14:42