Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.40.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest Rozbudowa elementów systemu inTELi poprzez zaprojektowanie, dostarczenie, testowanie i wdrożenie w „Platformie prezentującej atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” Sprawa nr - BA.WZP.26.5.40.2021

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 15.09.2020 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 10. Zapytania.

UWAGA: Zamawiający informuje, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: inProjects Sp. z o. o. Sp. k., ul. Harcerzy 3, 71-465 Szczecin. Cena oferty za realizację zamówienia wynosi 115 000, 000 zł netto/ 141 450,00 zł brutto.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Wróbel
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 08.09.2021 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2021 14:42