Zapytanie ofertowe na "Wykonanie na rzecz UKE analizy mającej na celu wyznaczenie białych plam NGA" sprawa BP.26.2.2021.13

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie na rzecz UKE analizy mającej na celu wyznaczenie białych plam NGA z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych oraz produktów pochodnych - Sprawa numer: BP.26.2.2021.13

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego
ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 10 września 2021 r., do godziny 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt X. Zapytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agata Miętek
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 02.09.2021 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021 15:41