Zaproszenie do ustalenia wartości zapówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.13.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Rola umowy inwestycyjnej w rozwoju sieci telekomunikacyjnych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz określenie 3 scenariuszy wykorzystania środków Funduszu Szerokopasmowego” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.13.2020.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 13.07.2020 16:35