Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa BA.WZP.26.6.49.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na opracowanie „Analizy przedwdrożeniowej systemu wsparcia kontroli infrastruktury światłowodowej - SKI” - sprawa nr BA.WZP.26.6.49.2021

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 11 października 2021 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. VI Zaproszenia.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Osiał
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 08.10.2021 10:30