Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.8.2020

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego naWykonanie analizy nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacji obszarów objętych dofinansowaniem POPC mających niskie i wysokie poziomy penetracji usługami szerokopasmowymi wraz z analizą obszarów POPC pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.8.2020.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację należy przesłać do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 12:00 na adres:

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 11.05.2020 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2020 10:10