Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.21.2020.

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Badanie ankietowe użytkowników sieci światłowodowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.21.2020.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację odnośnie wartości zamówienia publicznego należy przesłać  do dnia 01 września 2020 r. do godziny 12:00 na adres:

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 24.08.2020 09:05