Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.17.2020

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Modyfikację Modelu Popytowo-Kosztowego wraz z usługą wsparcia”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.17.2020.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację odnośnie wartości zamówienia należy przesłać  do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00 na adres:

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 05.08.2020 09:05
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2020 09:09