Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - numer sprawy BA.WZP.26.6.42.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na "Dostawę oprogramowania pomiarowego" - numer sprawy BA.WZP.26.6.42.2021

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 23.09.2021 r. do godz. 16.00, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 4 Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Owczarek
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 20.09.2021 11:15