Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - nr sprawy BA.WZP.26.6.45.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na świadczenie eksperckiej usługi z zakresu telekomunikacji, informatyki i bezpieczeństwa informacji - nr sprawy BA.WZP.26.6.45.2021

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 8 października 2021 r. do godz. 16.00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt.4  Zaproszenia.

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Szczegóły w poniżej załączonym pliku .

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Szymczyk
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 01.10.2021 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2021 15:40