Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.6.44.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.6.44.2021 na „Dostawę systemu wsparcia kontroli infrastruktury światłowodowej”

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia5 października 2021 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt.VII Zaproszenia.

 Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Osieł
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 01.10.2021 15:15