Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Realizację usługi rozbudowy elementów systemu inTELi poprzez zaprojektowanie, dostarczenie, testowanie i wdrożenie w „Platformie prezentującej atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” ” – sprawa numer: BA.WZP.26.6.33.2021

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r.do godz. 12.00 na adres e-mail:  

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku (nr 01).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Wróbel
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 24.08.2021 14:45