Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia – sprawa nr BA.WZP.26.6.33.2019

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację w formie skanu, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 7 października 2019 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 01.10.2019 15:35